top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definities

1.1 "Bag-It": verwijst naar de verkoopwebsite Bag-It en de bijbehorende diensten.
1.2 "Koper": verwijst naar een persoon die producten koopt via Bag-It.
1.3 "Verkoper": verwijst naar de eigenaar of beheerder van Bag-It.
1.4 "Producten": verwijst naar de goederen die via Bag-It te koop worden aangeboden.


2. Toepasselijkheid

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Bag-It en de Koper.
 

3. Bestellingen en Overeenkomsten

 

3.1 Bestellingen worden geplaatst via de website van Bag-It en zijn onderhevig aan aanvaarding door Bag-It.

3.2 Bag-It behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien dit noodzakelijk wordt geacht.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer Bag-It een bestelling bevestigt en de betaling is ontvangen.
 

4. Prijzen en Betaling

 

4.1 Alle prijzen zijn vermeld in de valuta zoals aangegeven op de website.
4.2 Betalingen dienen te worden verricht via de geaccepteerde betaalmethoden zoals vermeld op de website.
4.3 Bag-It behoudt zich het recht voor om prijzen en betaalmethoden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

5. Levering en Verzending

5.1 Bag-It zal redelijke inspanningen leveren om de bestelde producten tijdig te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen buiten haar controle.
5.2 De Koper is verantwoordelijk voor de verzendkosten, tenzij anders vermeld.

 

6. Retourneringen en Terugbetalingen

6.1 Bag-It hanteert een retourbeleid zoals vermeld op de website.
6.2 Terugbetalingen worden gedaan volgens het geldende retourbeleid van Bag-It.

 

7. Intellectueel Eigendom

7.1 Alle inhoud en materialen op Bag-It, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en logo's, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten en mogen niet worden gereproduceerd zonder toestemming.
 

8. Privacy

8.1 Bag-It verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens van Kopers in overeenstemming met het privacybeleid zoals gepubliceerd op de website.
 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Bag-It is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de website of de aankoop van producten.
 

10. Toepasselijk recht en Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is het recht van Nederland van toepassing.
10.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland

Onze algemene voorwaarden
Payment Methods
bottom of page